Pravi naslov za kadrovske rešitve

UREDITEV ZAPOSLITVE

Pravilen postopek ureditve zaposlitve

Postopek zaposlitve je sledeč:

 1. Potrebno je objaviti prosto delovno mesto:

– na zavodu za zaposlovanje – PDM-1 obrazec ali
– v sredstvih javnega obveščanja ali
– na spletni strani delodajalca ali
– v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca.

 1. Izbranega kandidata za zaposlitev je potrebno obvestiti o izbiri.
 2. Neizbranim kandidatom je potrebno v roku 8 dni po zaključenem postopku izbora poslati obvestilo, da ni izbran.
 3. Izbranega kandidata za zaposlitev je potrebno napotiti na predhodni zdravniški pregled k izvajalcu medicine dela.
 4. Izbranega kandidata za zaposlitev je potrebno usposobiti za varno opravljanje dela, opraviti mora izpit iz varstva pri delu.
 5. Kandidata je potrebno seznaniti s splošnimi akti. Seznaniti ga je potrebno:

– z delom, pogoji dela
– s pravicami in obveznostmi, povezanimi z opravljanjem dela.

 1. Kandidatu za zaposlitev je potrebno vročiti predlog pogodbe o zaposlitvi, in sicer vsaj 3 dni pred predvideno sklenitvijo pogodbe. Kandidat naj ob vročitvi podpiše izjavo o prejemu predloga pogodbe o zaposlitvi.
 2. Pogodbo o zaposlitvi s kandidatom sklenemo vsaj en dan pred nastopom dela. Kandidat naj ob sklenitvi pogodbe podpiše izjavo o prejemu izvoda pogodbe, podpisane s strani delodajalca.
 3. Ob sklenitvi pogodbe je potrebno novega zaposlenega obvestiti o letnem dopustu.
 4. Delavca je potrebno prijaviti v socialna zavarovanja pred pričetkom dela preko spletnega portala e-VEM (priložiti je potrebno skenirano podpisano pogodbo o zaposlitvi).
 5. Za novega zaposlenega je potrebno vzpostaviti obvezne evidence:

– evidenco o zaposlenih delavcih
– evidenco o stroških dela
– evidenco o delovnem času.

 1. Delavcu je potrebno vročiti kopijo potrjenega M-1 obrazca, in sicer v 15 dneh po nastopu dela. Delavec naj podpiše izjavo o prejemu potrdila o zavarovanju.

Vabimo vas, da uredite postopek zaposlitve z našo pomočjo!
Pokličite,

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

VIRI:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1. (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. aprila 2013. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV. (2006). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 29. aprila 2006. Dostopno prek http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4400

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij