Profesionalno in individualno poiščemo

Rešitve kadrovskih problemov
 

Dobre rešitve

kadrovskih problemov ustvarjajo dobro delovno klimo v podjetju, vodijo k zadovoljstvu in dobremu počutju zaposlenih in prinašajo boljše poslovne rezultate.

Povsem običajne in pogoste kadrovske situacije nenehno terjajo rešitve.

Na primer

  • za ureditev zaposlitve je potrebno podrobno poznati postopek in zahtevano dokumentacijo in vse to tudi pravilno izvesti
  • za določitev letnega dopusta je potrebno preveriti določila zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe in splošnih aktov delodajalca o dopustu ter pravilno in pravočasno izdati obvestila
  • za pravilno odreditev nadurnega dela je potrebno natančno poznati okoliščine, kdaj je nadurno delo dovoljeno, obseg dovoljenega nadurnega dela in kategorije zaposlenih, ki jim ni potrebno ali celo ne smejo opravljati nadurnega dela.

Rešitve takšnih situacij so lahko neposredno izpeljani postopki, pripravljena dokumentacija ali pa samo pojasnilo ali odgovor.

 

V nekaterih kadrovskih situacijah pride tudi do dilem in do problemov.

Probleme je potrebno razrešiti. Na primer

  • ključni in zelo uspešni sodelavec si samovoljno jemlje več svoboščin kot jih imajo ostali zaposleni in ne spoštuje zahtev delodajalca glede vsebine in rokov izvedbe (po njegovem mnenju) manj pomembnih nalog, v kolektivu nastajajo problemi, sodelavci se pritožujejo …
  • dolgoletni vodja, ki že vrsto let prispeva veliko prostega časa za uresničitev idej, požrtvovalen in lojalen, zaslužen za dobre rezultate poslovalnice, nima nikakršnega posluha za mladega (mogoče zaletavega, mogoče prepotentnega) sodelavca. Kako spremeniti organizacijo delovnega procesa, da bi se zadržale vse prednosti obstoječega sistema in hkrati dalo možnost poletu novih idej?

Potrebna je celovita analiza situacije in tehten razmislek. Situacijo je potrebno pretehtati iz vseh zornih kotov, upoštevati različne argumente, določiti prioritete in predvideti posledice.

V kadrovski službi  poiščemo ugodne rešitve za delodajalce,

ki želijo sproti in kvalitetno obvladovati kadrovske situacije in si ne dovolijo, da bi jim kadrovski problemi povzročali nevšečnosti.

Delodajalcem, ki se želijo zavarovati pred kadrovskimi problemi in nevšečnostmi, nudimo kontinuirano storitev »Kadrovska podpora«. Naročniki te storitve prejemate redna obvestila, opozorila in kratke članke, s katerimi seznanjamo s spremembami, novostmi in aktualnimi dejstvi iz kadrovskega, HRM in delovnopravnega področja. Nudimo nasvetepojasnila in odgovore na vaša vprašanja iz vsakodnevne kadrovske prakse. Vodimo kadrovsko evidenco in pravočasno obveščamo o poteku pogodb o zaposlitvi za določen čas in o poteku poskusnega dela. Na razpolago so vam vzorci enostavnih kadrovskih dokumentov. Poglobljeno svetujemo, poiščemo optimalne rešitve in olajšamo odločitve v težavnih ali zapletenih kadrovskih situacijah.

Dobre rešitve vodijo do dobrih rezultatov.

Če potrebujete dobre nasvete, prave rešitve ali pa vas zanima naša storitev »Kadrovska podpora«, pokličite,

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij